Tato pravidla upravují podmínky Akce „Flexofytol® balení zdrama“ (dále jen „Akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem závazně upravujícím pravidla uvedené Akce ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla mohou být pozměněna Organizátorem Akce formou písemných dodatků k těmto pravidlům.

Nakupte alespoň jedno balení přípravku, doplňku stravy, Flexofytol® 60 tobolek s EAN kódem 5420024613447 na území České republiky, odešlete nám účtenku spolu s doručovací adresou skrze kontaktní formulář na stránce: https://flexofytol.cz/kontakt/ a my Vám odešleme 1 balení tohoto přípravku zdarma.

  1. Organizátor

Organizátorem Akce je společnost Ewopharma, spol. s r. o., se sídlem Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, Česká republika, IČ:49354957, DIČ: CZ49354957, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 19634 (dále jen „Organizátor“).

  1. Trvání Akce

Akce se vztahuje na přípravek Flexofytol® ve velikosti balení specifikované v bodě 4 těchto pravidel zakoupené v období od 1. 9. 2019 do 30. 12. 2019. Do Akce budou zařazeny pouze ty osoby, které dodrží výše uvedené datum nákupu, přičemž toto datum nákupu musí být na účtence čitelné.

  1. Kdo se může zúčastnit Akce

Akce bude probíhat na území České republiky.

Akce se může zúčastnit každá osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky s následující výjimkou:

  • Akce se nemohou zúčastnit osoby s přecitlivělostí na kurkumu a další složky přípravku.
  • Akce se nemohou zúčastnit ani osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Každý účastník je oprávněn zúčastnit se Akce pouze jednou.

  1. Výrobky zařazené do Akce

Výrobky zařazenými do Akce „Flexofytol® balení zdarma“ se rozumí tento výrobek – doplněk stravy (produkt, počet tablet): Flexofytol®, 60 tobolek, EAN 5420024613447.

  1. Postup při odeslání 1 balení Flexofytol®

Účastník Akce, který odeslal účtenku o nákupu přípravku Flexofytol® a splňuje podmínky 2. a 3. těchto pravidel a zároveň uvedl úplnou a správnou adresu pro doručení, obdrží tento přípravek nejpozději do 30 dní od odeslání účtenky. Veškeré náklady spojené s odesláním přípravku nese Organizátor. Organizátor si může zvolit přepravní společnost dle svého uvážení.

  1. Podmínky odeslání balení Flexofytol® platné pro všechny účastníky

Vymáhání odeslání balení přípravku soudní cestou je vyloučeno. Organizátor si vyhrazuje právo akci zrušit s tím, že takové rozhodnutí bude uveřejněno na webových stránkách Organizátora (www.flexofytol.cz), přičemž tato pravidla se v takovém případě použijí na všechny účtenky odeslané do okamžiku zveřejnění rozhodnutí o zrušení Akce.

Organizátor neodpovídá za to, že zaslané zásilky nebudou poštou doručeny nebo že budou při přepravě poštou ztraceny nebo poškozeny.

  1. Nakládání s osobními údaji účastníků

Organizátor prohlašuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde (https://flexofytol.cz/ochrana-osobnich-udaju/).

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Akce, případně akci zrušit, předčasně ukončit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Akce.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Akce zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Organizátora (www.flexofytol.cz) a zároveň uložena v písemné podobě na adrese Ewopharma, spol. s r. o., se sídlem Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, Česká republika.

 

V Praze dne 16. 8. 2019
Ewopharma, spol. s r. o.

Oficiální pravidla
Akce „Flexofytol® balení zdarma“